Petronella MileaConsider că sufletul artistului este precum o sferă luminoasă. Artistul împrăștie, neobosit, lumina prin actul creației căutând noi mijloace de exprimare. Atâta vreme cât sfera strălucește exista speranța, hrana și lumina în sufletele oamenilor. Eu nu doresc decât să ofer mici crâmpeie de lumina, oamenilor!